Lyrics,  Songs

Hallelujah by Tope Alabi (Yes and Amen) Mp3 Download with Lyrics

Download Tope Alabi – Hallelujah mp3 audio with lyrics.

Hallelujah by Tope Alabi is off the album “Yes and Amen” which was released in 2018. The song Hallelujah is a praise to the God of heaven, joining the entire host of heaven to sing His praises.

Hallelujah by Tope Alabi Audio

Tope Alabi -Hallelujah Lyrics

Tope Alabi – Logan Ti Ode

Hallelujah ni nwo ma ko
Hallelujah si wo olurun mi
Orin hallelujah ni woo bawon torun ko o
Oju orun fun dede
Awo San man ni Pele ni pele
Eru lo fi ko aye
Okun fun ajara
Eda o yanbo Awo
Ewo lo da Ara oto to
MO korin hallelujah si wo tan awon
Orun bo o

Hallelujah Eh by Nathaniel Bassey

Mimo Mimo ni won ke
Awon ti Eda orun angeli lowo lowoo
Won fi ojo jo fi ori bale o
Agba gba n ke Mimo
Si oludande aye gbogbo
Hallelujah si oni ite ogo aditu
Gbogboro owo to na aye ja lati inu orun wa Kikorin won o dake ri
Si olurun awon omo ogun

Hallelujah by Tim Godfrey

Hallelujah ni won ko
Won segun aye ko si daru dapo
Owun gbo lo Leto leto
Ebi ko pa won ri beeni Ara ko ni won ri
Kida ayo ekunrere alafia
Awa ti a le ke hallelujah ninu aye
Awa lafi Orin isegun se wa logo
A o Jeri Ota a di Eni ite mole pata
Orin hallelujah ni a fi ba Jesu joba
Awa ti a gbala

Awamaridi (feat.Tope Alabi)

Download Hallelujah Mp3 by Tope Alabi

Please click the floating button at the right bottom of the page to download

Click here to download more songs by Tope Alabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.